ALUGASA

abr.Aluminio de Galicia, S. A.

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru