A DE C

abr.Asamblea de Cataluρa

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru