BEAN

abr.Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru