CERN

abr.Centre Europιen de Recherches Nuclιaires

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru