EGPGC

abr.Exιrcito Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru