LECE

abr.Liga Europea de Cooperaciσn Econσmica

Recurso: Diccionario de abreviaturas on Buho.Guru