LECE

abr.Liga Europea de Cooperaciσn Econσmica

Recurso: Diccionario de abreviaturas — Buho.Guru