Z

f:

Le ts'íib je'ela' mina'an ich maaya t'aan, u k'aaba' ich káastlan t'aane' Seetáa.

Recurso: Diccionario básico Español-Maya on Buho.Guru